ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Международни организации срещу тероризма

Автор: Хлестов Олег, Кукушкина Анна, Садиков Шарбатуло дата: 04/12/2013 (Брой 5-6 2013г.) от 87 до 98 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В декларацията по въпросите за борбата с международния тероризъм, приета на 23 септември 1999 година от министрите на външните работи на петте държави – постоянни членки на Съвета за сигурност се подчертава, че е жизнено необходимо, под егидата на ООН, да бъде активизирано международното сътрудничество в борбата с тероризма във всички негови прояви. Това сътрудничество трябва твърдо да се основава на принципите на Устава на ООН и на нормите на международното право, включително на зачитането правата на човека. Голямо значение за борбата срещу тероризма има Контратерористичният комитет (КТК), който анализира информацията, касаеща неговата дейност, получена не само от страните членки, но и от други източници, които имат възможност да предоставят подобна информация, вкл. и от международни организации и институции, неправителствени организации и физически лица. В международното право са залегнали редица норми, насочени към борба с международния тероризъм, които наред с други принципи създават правната база за действия в тази област. Но както вътрешното законодателство, така и международното право се нуждаят от усъвършенстване.

За автора

Проф. Олег Хлестов - професор в катедрата по международно право в Дипломатическата академия на Министерството на външните работа на Русия; вицепрезидент на Руската асоциация за международно право; извънреден и пълномощен посланик.

Доц. д-р Анна Кукушкина -  доцент д-р по право в катедрата по международно право на МГИМО(у).

Д-р Шарбатуло Садиков - д-р по право в Аналитичния център на Института за международни изследвания към МГИМО(у).

 

 

 

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ