ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Икономогеографска характеристика на Северна Америка

Автор: Д-р Николай Цонков дата: 04/12/2013 (Брой 5-6 2013г.) от 183 до 200 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се прави опит за детайлна и пълна характеристика на държавите от северноамериканския континент. Анализите започват с кратка оценка на природния и демографски потенциал, след което се описват факторите за икономическо развитие на страните. Накрая се правят някои генерални обобщения, свързани с проблемите и пречките за растеж и развитие на икономиката на НАФТА (северноамериканско споразумение за свободна търговия).

За автора

Главен асистент в  катедра „Публична администрация и регионално развитие“, Факултет „Управление и администрация“ на Университета за национално и световно стопанство. Научните направления в които работи са геоикономика и регионално развитие, мениджмънт на сигурността и отбраната, икономическа сигурност, икономика на отбраната и други.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ