ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Балканската политика на България – развитие и тенденции

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова дата: 14/02/2013 (Брой 1 2013г.) от 5 до 24 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Характерните черти на българската политика на Балканите се изследват в контекста на цялостната външна политика. Анализирана е главната предпоставка за трайността и предвидимостта на външнополитическата дейност, на първо място спрямо съседите. Подчертана е потребността от нов тип обществено развитие и конкретна идеологическа визия, която да е интегрална част на нова външна политика, в т.ч. спрямо съседите.

Авторът изследва прескриптивната единност на външната/балканската политика, произтичаща от единството на държавната политическа власт в неговите три основни аспекта. Изтъкнато е приоритетното значение на политическия прочит на междудържавните отношения, адекватно приложим само в рамките на цялостна външнополитическа стратегия на страната, съдържаща взаимнообвързани принципи, цели и средства. Нейната липса насочва логично към приоритета на историческия прочит – подход, който не разрешава, а задълбочава противоречията и конфликтите със съседните държави. Опитът показва, че този подход води до „червени линии” в отношенията със съседите и до нарастване на недоверието в тях.

За автора

Преподавател в катедра "Политология" на Университета за национално и световно стопанство по академичните дисциплини "Политология", "Политически мениджмънд" и "Политически системи на балканските държави".

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ