ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Геоикономически възможности за повишаване на балканската сигурност

Автор: Д-р Николай Цонков дата: 14/02/2013 (Брой 1 2013г.) от 37 до 44 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията авторът анализира детайлно историческото развитие на балканското сътрудничество, като извежда основните фактори, влияещи върху него. Важни предпоставки за задълбочаване на балканското сътрудничество са историческото минало на страните и техните взаимоотношения, традициите, културата, езика, които са основа за развитието на отношенията между държавите. На тази основа би могло да се изгради икономическо сътрудничество, което обхваща мащабни съвместни проекти в областта на енергетиката, транспорта и други видове обща инфраструктура. На тази база би могло да се задълбочат и интензифицират търговските взаимоотношения между балканските страни, което е възможност за развитие на балкански съюз.

За автора

Главен асистент в  катедра „Публична администрация и регионално развитие“, Факултет „Управление и администрация“ на Университета за национално и световно стопанство. Научните направления в които работи са геоикономика и регионално развитие, мениджмънт на сигурността и отбраната, икономическа сигурност, икономика на отбраната и други.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ