ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Християнският Запад и християнският Изток: „Цивилизацията на рациото” и „Цивилизацията на духа”

Автор: Д-р Владислава Филянова дата: 14/02/2013 (Брой 1 2013г.) от 81 до 86 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В доклада, изнесен на Втората съвместна конференция на Национално движение “Русофили” (НДР) и Руския институт за стратегически изследвания (РИСИ), Москва с основна тема “Българо-руските отношения – фактор в цивилизационното развитие на Балканите” се отбелязва, че под „Цивилизация на рациото” се разбира католическия и протестантския свят, а под „Цивилизация на Духа” – православния свят. На Изток и Запад в духовната сфера отдавна са се сформирали сериозни различия, които определят техния път. „Цивилизацията на рациото” е ориентирана към създаването на „рая на земята”. Западът върви по своя рационалистичен път, въвличайки цялото човечество в своята криза с нейните обстоятелства и последствия.
 Източната християнска цивилизация няма друг път, освен да укрепва  духовно. Тя неволно е въвлечена в противоборство със Запада, представляващ вече не толкова християнския свят, колкото нов езически и варварски, враждебно настроен към изобличаващата и алтернативна „Цивилизация на Духа”.

За автора

Кандидат на политическите науки, старши научен сътрудник в Руския институт за стратегически изсдледвания.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ