ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Регионализация и регионализъм на Балканите

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова дата: 02/04/2013 (Брой 2 2013г.) от 25 до 32 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В своя доклад, изнесен на конференцията „Балканите в ХХІ  век – българският поглед”, проф.Чавдарова анализира въпросите, свързани с дватавзаимно свързани процеса, коитопротичат на Балканите паралелно с глобализацията и глобализма – регионализациятаи регионализма. Нарасналото значение на средищното място на Балканите в контекста на геостратегическите промени в началото на ХХІ век превръща географското положение на региона във важна предпоставка на регионализацията. Колективният подход към регионализма на Балканите зависи в решаваща степен от политиката на управляващите в 12-те балкански държави за реализация на наионално-държавния, балканския, европейския и глобалния интерес, без противопоставяне и възникване на сериозни проблеми.

За автора

Преподавател в катедра "Политология" на Университета за национално и световно стопанство по академичните дисциплини "Политология", "Политически мениджмънд" и "Политически системи на балканските държави".

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ