ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2014
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 05.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Политиката на Съединените щати в борбата с разпространението на ядрените оръжия: настояще и бъдеще

Автор: Боян Боянов

Статията проследява и оценява развитието на американската външна политика в сферата на неразпространението на ядрените оръжия и ядреното разоръжаване и промените, настъпили в нея, през президентското управление на Барак Обама.  Съединените щати, разполагащи с втория по големина ядрен арсенал в света и с изобилие от ресурси и методи за дипломатическо въздействие, са в...

Влияние и въздействие на новите медии върху проявленията на съвременния тероризъм

Автор: Д-р Боян Хаджиев

Основният обект на изследване в настоящата  статия е тероризмът и неговите комуникационни цели. Изследването се основава на допускането, че тероризмът по същество е комуникационен акт, имащ за цел изпращането на послания до различни аудитории. Тероризмът има дългогодишна история и претърпява редица промени в своето развитие. Именно поради тази причина е важно да се откроят...

Климатичните промени и други глобални проблеми като източници на съвременните международни конфликти

Автор: Николина Кутева

Международната общност е изправена пред цяла поредица от глобални проблеми, които не само ограничават възможностите за постигането на Целите на хилядолетието за развитие, но и създават опасност от заличаване на досегашните постижения на ООН в областта на превантивната дипломация, мироопазването и мироизграждането. Нещо повече, неотложните за решаване глобални проблеми като...

Публичната дипломация

Автор: Д.ист.н. Александър Лукин

Въпреки общото признаване на необходимостта от засилване ролята на публичната дипломация, мненията за целта на това засилване сред политици и експерти се различаватс две гледни точки. Авторът разглежда историята в развитието на понятието публична дипломация; субектите на публичната дипломация; направленията в които се провежда; разликата между пропаганда и публична...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ