ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2014
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 12.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Youtube и тероризмът – видео споделянето като средство в терористичните стратегии

Автор: Д-р Боян Хаджиев

Основна задача на настоящата публикация е да разкрие част от инструментите, чрез които терористичните организации се адаптират към съвременната информационна среда. Тази тенденция е представена чрез емпиричен анализ на едни от най-значимите източници на информационно съдържание (разпространявано в Интернет) – видео клиповете. Анализирани са няколко категории видео...

Проблеми на анализа и управлението на глобалните рискове

Автор: Антония Дицова

Основният обект на изследване в настоящата статия е рискът, в частност глобалният риск, както и аналитичната рамка за неговото разбиране, анализ и ефективно управление. Международната система става все по-сложна, особено когато все по-голям брой актьори са изправени пред неясни и взаимосвързани заплахи. Рискът съпътства промяната. Той е постоянна и важна част от живота....

България в Европейския съюз – седем години по-късно

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова

Авторът представя позитиви и негативи на българското членство в Европейския съюз, както и основни характеристики на европеизацията в региона на Югоизточна Европа. Статията съдържа емпирика, анализ и обобщение за българския път към обединена Европа през последните седем години /2007-2013 г./. Подчертава се значението на съществени разминавания между целите и средствата на...

Новата глобална икономическа архитектура: същност, фактори, последици

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

Статията е посветена на един изключително съществен феномен в развитието на глобалната икономическа система през последните 2-3 десетилетия. Новата глобална икономическа архитектура се интерпретира като исторически процес на утвърждаване на нов баланс на геоикономическите сили, процес на интензивна реконфигурация на глобалната икономическа система. Формира се нов...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ