ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Мениджмънт и говернанс – разлики като типове управление в политиката и в държавата

Автор: Веселина Любомирова дата: 12/06/2014 (Брой 3 2014г.) от 65 до 74 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се защитава тезата, че мениджмънтът като тип управление не може да е синоним на политическото управление или да го измества. Разглежда се разликата му със социално-политическото управление /говернанс/. Дефинирана е същността на говернанс като управленски процес в държавата и обществото, като са изяснени връзките между хоризонталните и вертикални управленско-властови отношения в него. На тази база е уточнено мястото на мениджмънта и неговите ограничения в политиката. 

За автора

Докторант в катедра „Политология“,  Факултет  „Международна икономика и политика” на Университета за национално и световно стопанство. Работи по дисертация за стратегическо управление и мениджмънт в партиите, политиката и държавата. 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ