ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Природогеографски измерения на средата на сигурност; човек и природоресурсен потенциал

Автор: Доц. д-р Камен Нам дата: 12/06/2014 (Брой 3 2014г.) от 107 до 114 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В настоящата разработка се прави се разкриват някои от закономерностите  в цивилизационното развитие в контекста на средата на сигурност и нейното дешифриране като среда на обитание от антропогенния фактор. В аналитичен порядък се поднасят заключенията относно връзката между спецификата на природоресурсния потенциал, числеността на населението и нивото на сигурност, като своеобразен сложен и многопланов баланс. Мисловният поток е изцяло насочен към парадигматични основания във връзка с общото цивилизационно развитие.

За автора

Преподавател в УНСС, Факултет  „Международна икономика и политика”  катeдра “ Международни отношения”, магистратура  „Национална сигурност“. Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” –  Геолого-географски факултет. Бил е директор на магистратура “Мениджмънт на гражданската сигруност” в НБУ. Експерт в сферата на екологията. Издал е редица учебници, монографии, студии, статии, доклади, научно-приложни разработки и други.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ