ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2014
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 08.09
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Държавните граници и суверенитетът в постбиполярния свят

Автор: Д-р Соня Хинкова

Статията очертава динамиката в разбирането за значимостта на държавните граници и суверенитета в съвременните международни отношения. Разглежда ги като динамични категории на международното право, които възникват в конкретен исторически контекст, развиват се и закономерно променят своето значение в световната политика през ХХI век. Очертава факторите, които водят до...

Нови посоки и сценарии в глобалното движение на човечеството

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Темата на това изследване не е политиката на една или друга велика държава, а дали тази политика стимулира икономиката на дадената държава и в единство с провежданата от нея геополитика подпомага развитието на световната икономика и решаването на проблемите на човечеството, или обратно задържа това развитие. За да може в относително висока степен да се предвиди движението...

Развитие на българо-руските отношения в контекста на съвременните геополитически промени

Автор: Симеон Николов

Формулирана по този начин, темата не предполага разглеждане на самите геополитически промени. От друга страна няма съмнение, че същите, съчетани с проблемите в международната сигурност, въздействат върху двустранните отношения, особено когато става дума за две страни от различен мащаб на икономическите, военни и организационни ресурси и различно участие в тези процеси, при...

Политиката на Япония в сферата на ядреното неразпространение

Автор: Боян Боянов

Статията разглежда политиката на Япония в сферата на ядреното неразпространение и разоръжаване и конкретните действия на страната в постигането на целите на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО). Макар и да се забелязват известни отклонения от иначе последователната и почти непроменлива японска външна политика, от много години Страната на изгряващото...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ