ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Влияние и въздействие на новите медии върху проявленията на съвременния тероризъм

Автор: Д-р Боян Хаджиев дата: 05/02/2014 (Брой 1 2014г.) от 19 до 32 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Основният обект на изследване в настоящата  статия е тероризмът и неговите комуникационни цели. Изследването се основава на допускането, че тероризмът по същество е комуникационен акт, имащ за цел изпращането на послания до различни аудитории. Тероризмът има дългогодишна история и претърпява редица промени в своето развитие. Именно поради тази причина е важно да се откроят основните промени в концепцията „тероризъм“ и нейните проявления от гледна точка на променящата се информационна среда днес. Главното предизвикателство е разкриването на връзката между характеристиките на съвременната информационна среда и промените в проявите на  тероризма.

В изследването е представен авторски модел на реализацията на терористични цели посредством характерните функции на Интернет. Този модел илюстрира как новите медии позволяват на терористичните организации да наложат качествена промяна в своите стратегии.

За автора

Д-р по политология; главен асистент в катедра „Международни отношения“, Факултет „Международна икономика и политика” на Университета за национално и световно стопанство. Участвал в редица международни конференции в Холандия, Швеция и Ирак. Интересува се от различни аспекти на международната сигурност и международните отношения.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ