ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Новата глобална икономическа архитектура: същност, фактори, последици

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов дата: 12/06/2014 (Брой 3 2014г.) от 5 до 28 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е посветена на един изключително съществен феномен в развитието на глобалната икономическа система през последните 2-3 десетилетия. Новата глобална икономическа архитектура се интерпретира като исторически процес на утвърждаване на нов баланс на геоикономическите сили, процес на интензивна реконфигурация на глобалната икономическа система. Формира се нов полицентричен модел на световното стопанство, в който все по-съществена роля играят възходящите нови центрове на икономическа мощ и геополитическо влияние. Представени са факторите, обуславящи този процес, аргументирана е решаващата роля на стратегията на догонващо икономическо развитие и нейната сърцевина – курсът към индустриализация, провеждан от развиващите се страни. Представено е въздействието на новата глобална икономическа архитектура върху развитието на световната икономика (вкл. системата на международните икономически отношения) в предвидимо бъдеще. Аргументиран е тезисът за налагащата се реформа на глобалното икономическо управление в съответствие с потребностите на новия полицентричен модел. Новият глобален геоикономически баланс по необходимост води и до постепенна промяна на глобалната геополитическа архитектура.

За автора

Преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на факултета „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство.
.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ