ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Проблеми на анализа и управлението на глобалните рискове

Автор: Антония Дицова дата: 12/06/2014 (Брой 3 2014г.) от 2 до 2 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Основният обект на изследване в настоящата статия е рискът, в частност глобалният риск, както и аналитичната рамка за неговото разбиране, анализ и ефективно управление. Международната система става все по-сложна, особено когато все по-голям брой актьори са изправени пред неясни и взаимосвързани заплахи. Рискът съпътства промяната. Той е постоянна и важна част от живота. Готовността и капацитетът да приемаме риска са от изключително значение за постигането на икономическо развитие и въвеждането на нови технологии. Много рискове, и особено тези, които се появяват с нововъзникващите технологии, са съпроводени от потенциални ползи и възможности. За обществото е от изключително значение да открие този подход на анализ и управление на глобални рискове, който ще позволи минимизиране на негативните последици и в същото време, ще предостави възможност за максимизиране на потенциалните ползи от промяната, която настъпва с възникването на определен риск.

За автора

Магистър по Международни отношения; докторант към катедра „Международни отношения” на Факултета по „Международна икономика и политика” на УНСС. Научните й интереси са от различни сфери на международните отношения, външната политика и сътрудничество, в частност глобално управление и управление на глобални рискове.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ