ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Регионалната политика на Европейския съюз

Автор: Доц. д-р Стела Тодорова дата: 01/12/2014 (Брой 5-6 2014г.) от 83 до 100 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Доц. д-р Стела Тодорова отбелязва, че след приемането на страната ни в Европейския съюз (ЕС) регионалната политика на България се привежда в съответствие с тази на ЕС, известна като кохезионна политика или кохезия. Основана на принципа на солидарността, европейската регионална политика е насочена към намаляване на различията в равнището на развитие на регионите, предоставяне на равни възможности за достъп до качествено образование и обучение, получаване на подходяща работа, осигуряване на екологично чиста околна среда и благоприятна бизнес-среда.

Обект на настоящото изследване е регионалната политика на ЕС. В теоретичен аспект са проследени развитието на регионалната политика на ЕС, основните фази в развитието на европейската интеграция, нейните цели, както и политическите и нормативни документи, свързани с регионалната политика на ЕС и тяхното влияние върху регионалното развитие на България.

За автора

Преподавател във Факултет Икономика,  катедра „Регионално развитие” на Аграрния  университет – Пловдив. Ръководител и участник в редица международни проекти. Специализирала в Япония, Германия, Израел и други страни. Научните й интереси са в областта на политиката на ЕС и нейното влияние върху българската икономика, социално-икономическите различия и сближаване между регионите в контекста на общата политика на ЕС и други. 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ