ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Състояние и перспективи за развитието на търговско-икономическото сътрудничество между Русия и България

Автор: Проф. д.ик.н. Владимир Мантусов дата: 01/12/2014 (Брой 5-6 2014г.) от 153 до 156 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Завеждащият катедра „Световна икономика” в Дипломатическата академия на МВнР на Русия, проф. д.ик.н. Владимир Мантусов смята, че двустранните взаимоотношения между България и Русия като цяло се характеризират с положителна динамика; на практика се реализират редовни контакти на най-високо политическо равнище, между президентите и други високопоставени ръководни дейци на Русия и на България, между солидни компании на двете страни.

Поддържат се периодични контакти и по парламентарна линия. Между Министерствата на външните работи се провеждат планови консултации по двустранни и международни въпроси. Реализират се контакти и между други руски и български министерства, ведомства, обществени и религиозни организации.

Развиват се връзките между двете църкви. През юли 2013 г. българският Патриарх Неофит взе участие в тържествата по случай 1025-годишнината от Кръщението на Русия, а през май 2014 г. бе в Русия на мирно посещение.

Усъвършенства се договорно-правната база (сключени са повече от 80 междуправителствени и междуведомствени споразумения). Извършена е дейност по адаптирането на договорно-правната основа, съобразно условията на членството на България в Европейския съюз. Една от най-важните области на сътрудничеството между Русия и България е външноикономическата.

За автора

Завеждащ катедра „Световна икономика” в Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Русия.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ