ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2015
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 224
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Европа в условията на напрежение в отношенията Русия-ЕС: ролята на държавите нечленки на Евросъюза в поддържането на духа на сътрудничество

Автор: Проф. д-р Динко Динков

Зам.-главния редактор на сп. „Международни отношения”  проф. Динков отбелязва, че въпреки амбициите на Европейския съюз да се утвърждава като един от първостепенните играчи на международната арена и като обединител на Европа, резултатите носят и разочарования. Той се спира върху търсенето на възможности за диалог в сложните отношения между Русия и Европейския съюз на...

Състояние и перспективи за развитие на Черноморското регионално сътрудничество, (конференция, сп. “Международная жизнь”; Ялта, 20-21 октомври 2015 г.)

Автор: Димитър Пенков

Димитър Пенков, член на редколегията на сп. „Международни отношения”,  се спира на проблемите на черноморското икономическо сътрудничество и перспективите за неговото развитие в контекста на глобалните политически и икономически процеси. Основна теза в доклада е необходимостта от развитието на регионализма, като начин за защита на интересите на  страните от...

Външната политика на Русия и някои нейни съвременни проекции на Балканите

Автор: Доц. д-р Николай Цонков

Целта на изследването е чрез установяване състоянието на отношенията между Русия и балканските държави в източната част на полуострова, да се дефинира влиянието и проявлението на руската външна политика в този регион. За постигане на така посочената цел са използвани разнообразни методи като: описателен, позоваване на експертно мнение, аналитичен, геоикономически анализ....

Уестернизация и сфери на влияние в Източна Европа и Близката чужбина

Автор: Владислав Величков

Тази статия провокира идеите за универсалността на ЕС и универсалността на модела на уестернизация. Използвайки парадигма, базирана върху натрупването на история и предишни международни отношения, авторът отговаря на въпроса линейна или циклична е историята на държавите от Източна Европа, регионът най-близък до сърцето на Европа, но и регион, които най-често изпитва идеята за...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ