ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Теоретични аспекти на енергийната сигурност и дипломация

Автор: Деница Велчева дата: 27/04/2015 (Брой 2 2015г.) от 89 до 100 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В първата част се разглежда въпроса за дефиницията на понятието „енергийна сигурност“, а също и съществуващите връзки на енергийния аспект на сигурността с други нейни аспекти: икономическия, екологичния, социалния, здравния, борбата с организираната престъпност, военния аспект. Втората част на статията изследва енергийната дипломация като съвременен външнополитически инструмент за защита на енергийната сигурност. Изведени са основни нейни характерни особености, на базата на които са формулирани дефиниции за понятието „енергийна дипломация“ в широк и тесен смисъл. Отделено е внимание на влиянието на международната среда с нейните структурни, функционални и регулативни фактори върху енергийната дипломация. В последната част на статията са изследвани международните преговори по енергийните въпроси като специфичен вид регулация.

За автора

Докторант по "Международно право и международни отношения" в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ