ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

За избора на Генерален секретар на ООН – критерии, селекционен процес, правни норми

Автор: Д.ист.н. Радослав Деянов дата: 29/09/2015 (Брой 4 2015г.) от 107 до 118 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Д.ист.н. Радослав Деянов отбелязва значителната роля на Генералния секретар на ООН, който е не само „най-старшия административен служител“ на Организацията, но е призван също да бъде  компетентен лидер, способен да увлича след себе си целия Секретариат в оказването на професионално съдействие на страните-членки. Авторът посочва  недостатъците на традиционната практика за номиниране и селектиране на кандидатите за ГС на ООН, които не се проявяват единствено на процедурно равнище. Тази практика рязко се различава от съвременните стандарти за качествено рекрутиране на лидери на водещи многонационални компании и други междуправителствени, а и редица неправителствени, международни организации. Това преди всичко са липсата на общоприети критерии за номиниране и селекция на кандидатите, отсъствието на „длъжностна характеристика“, липсата на общо разбиране за достойнствата, професионалните умения и необходимия опит на „идеалния кандидат“, стремежът да се дават предварителни обещания от „предпочитания кандидат“ и други.На сегашния етап се наблюдава подобряване на селекционния модел за избор на Генерален секретар и на оценката качествата на кандидатите. Авторът отбелязва и перспективите пред официалната кандидатура на България.

За автора

Експерт в Института по икономика и международни отношения. Дипломат, заемал е ръководни позиции в междуправителствени организации от системата на ООН, вкл. като международен служител в ОЗХО (Хага) и в CTBTO (Виена).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ