ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Тероризмът и правото на самоопределение в практиката на ООН

Автор: Д-р Борислав Найденов дата: 11/12/2015 (Брой 5-6 2015г.) от 77 до 86 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Според д-р по икономика Борислав Найденов, стремежът да се даде едно всеобхватно определение за тероризма е обсебил до такава степен част от българската и международната академична общност, че вече е на път да се превърне в самостоятелно научно направление.Условно, терористичните актове, които са извършени от външни субекти се определят като международен тероризъм, докато извършените от вътрешни субекти – като вътрешен. Критерият за това разграничение се извежда от разпоредбите на международните конвенции за борба с тероризма,  които определят териториалния им обхват. Може да се твърди, че към настоящия момент е изградена сравнително детайлна правна рамка, която инкриминира, както тероризма като престъпление с международен елемент, така и отделни негови специфични проявления. В редица свои актове ООН осъжда тероризма, включително и тероризма мотивиран от сепаратистки и националистически идеи.

За автора

Д-р по икономика, завършил право, банково дело, история и философия. Специализирал е в различни университети и научни институти във Великокобритания, Германия, САЩ и Китай. Като редовен докторант в Пекинския университет, КНР, е защитил докторска дисертация по международна икономика. Автор и съавтор на 18 книги и на над 300 научни студии и статии в сферата на международните отношения, световната икономика, националната сигурност, банковото дело, сделките с ценни книжа и международното търговско право.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ