ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Геоикономически проекции на следкризисното развитие на световната икономика

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов дата: 11/12/2015 (Брой 5-6 2015г.) от 171 до 194 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В своята статия проф. д.ик.н. Велко Маринов, преподавател в УНСС, си поставя за цел да изследва някои съществени аспекти на развитието на световната икономика след глобалната финансово-икономическа криза (2008-2009). На основата на богат литературен и статистически материал последователно се интерпретират редица важни проблеми: динамика на световния икономически растеж след кризата; развитие на международната търговия; необходимост от нов модел на икономическия растеж; концепция за „новата нормалност“; хипотеза за деглобализацията на световната икономика; макроикономическа политика за стимулиране на растежа и заетостта след кризата; теоретична концепция и политика на реиндустриализация на развитите пазарни икономики. В заключението авторът представя своето виждане за един възможен подход за насърчаване на глобалния икономически растеж и заетостта. Споделя се опасението, че при отказ от дълбока (същностна) реформа на проваления неолиберален икономически модел вероятността за нови кризисни турбуленции на световната икономика е съвсем реална.

За автора

Преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на факултета „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство.
.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ