ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2016
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 26.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Националната сигурност на България – предизвикателства и рискове

Автор: Михайлина Димитрова

Очертана е рамката и експертното участие на конференцията „България – заплашена от неоосманизъм или нов мост между Изтока и Запада в новите геополитически реалности”, организирана от Института за стратегии и анализи(4 февруари 2016 г.).

Балканите – стратегически регион или поле за „геополитика в задния двор”?

Автор:

Посланик Любомир Кючуков споделя тезата, че неоосманизмът е държавна доктрина с регионално приложение, а радикалният ислям – идеология с глобален прицел. По тази причина е необходимо да се следи динамиката в политиката на Турция. Във връзка с българо-турските двустранни отношения, Кючуков подчертава, че България е най-силно заинтересована от интензивен политически...

Средата за сигурност в началото на 2016 г. – динамика и фактори, генериращи реални рискове и заплахи за България

Автор: Полк.о.р. Славчо Велков

Експертът по сигурността полк. Славчо Велков уточнява, че днешната заплаха пред България не се нарича неосманизъм, а политически ислям. Това е ислямът, насочен към придобиване на неограничена власт. България може да бъде мост между Изтока и Запада, стига да не се превръща в средство за осъществяване на неосманистки амбиции. Авторът определя като най-голяма опасност в началото...

Обединението БРИКС в системата на съвременния полицентричен свят

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

В статията проф. Маринов си поставя за цел да запознае българския читател с обединението БРИКС и да интерпретира по-подробно неговите геоикономически и геополитически проекции. Анализът е извършен в контекста на утвърждаващата се нова глобална икономическа архитектура и налагащата се полицентрична структура на съвременния свят. С широк набор от статистически данни е...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ