ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2016
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 29.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Съвременни системи и методи за противодействие на международния тероризъм

Автор: Чавдар Минчев

Изпълнителният директор на НАМО, посланик Чавдар Минчев посочва, че тероризмът е преди всичко насилие, а насилието и войните съпътстват човешката история, тъй като са основно средство за налагане на интереси  и осъществяване на амбиции за власт и господство. Мащабите и размерите на катастрофалните последствия от тях днес са се увеличавали до степен, при която под риск се...

Предизвикателства и заплахи за България от страна на международния тероризъм

Автор: Доц. Евгений Бирюков

Доц. Евгений Бирюков от Руския институт за стратегически изследвания отбелязва, че през България, която е разположена в европейските „слабини”, минава границатамежду християнския и ислямския свят. Това обяснява стремежът на НАТО (САЩ), Великобритания, Германия, Турция, някои арабски страни да контролират България, както и рисковете за България от страна на международния...

Ислям, ислямски фундаментализъм и тероризъм

Автор: Д-р Тихомир Стойчев

Председателят на Националния антикриминален и антитерористичин форум д-р Тихомир Стойчев посочва, че тероризмът поражда социална и политическа нестабилност, усилвамиграцията, почти винаги се свързва с радикални движения, с нарастване проявите на организираната и трансгранична престъпност и средство за постигане на определени цели. На сегашния етап радикалният ислям и...

Тероризмът – категоризация и типология

Автор: Генерал-майор (о.р.), проф., д.н. Валери Лазаров

Проф. д-р Валери Лазаров отбелязва, че преследвайки своите икономически, политически и военни цели, авторите на теорията за Нов световен ред и формулировката за „тероризъм” внасят основна доза субективизъм и все по-силно се налага убеждението, че определението за „тероризма” се преформатира периодически от Държавния департамент на САЩ. Той се спира върху шестте...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ