ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Обединението БРИКС в системата на съвременния полицентричен свят

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов дата: 26/02/2016 (Брой 1 2016г.) от 15 до 36 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията проф. Маринов си поставя за цел да запознае българския читател с обединението БРИКС и да интерпретира по-подробно неговите геоикономически и геополитически проекции. Анализът е извършен в контекста на утвърждаващата се нова глобална икономическа архитектура и налагащата се полицентрична структура на съвременния свят. С широк набор от статистически данни е обоснована укрепващата позиция на БРИКС в глобалната икономическа система. Представени са основните насоки на взаимното икономическо сътрудничество в рамките на БРИКС. Интерпретира се ролята на Организацията като фактор за реформиране на системата на глобалното финансово-икономическо управление и глобалния геополитически ред, установен след края на „студената война“. Представени са различни гледни точки относно бъдещето на БРИКС. Авторът привежда редица аргументи в подкрепа на тезата за „доброто“ бъдеще на БРИКС.

За автора

Преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на факултета „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство.
.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ