ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

ЕС – Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов дата: 11/05/2016 (Брой 2 2016г.) от 47 до 62 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. кор. Иван Ангелов отбелязва, че ЕС все повече се отдалечава от принципите на основополагащите договори: Римския договор от 1958 г. и Договора от Маастрихт от 1992 г., а на практика Общността се управлява от ръководителите на Германия и Франция, които предварително се договарят за решенията на Европейския съвет и ги налагат под една или друга форма на другите страни членки.Ръководството на ЕС се оказа безпомощно пред предизвикателствата и се движи след събитията, вместо да ги изпреварва и дори направлява. Липсата на симетрия между участието при вземане на решения и носенето на отговорност за последствията, двойните стандарти в отношенията към поведението на големите и малките страни членки повишиха напрежението между най-богатите и най-бедните, между старите и новите членки, между северните, централните и южноевропейските страни членки. Най-общият контур на препоръчвания статут на националните държави членки на ЕС е превръщането на Общността в гъвкав съюз на самостоятелни национални държави, а не в монолитни Европейски съединени щати.

За автора

Член-кор. на БАН от 1995 година. В периода 1970-81 г. работи в ЮНИДО, Виена. От 1987 до 1996 г., с известни прекъсвания, е икономически съветник на трима български министър-председатели. През първата половина на 1995 г. е гостуващ професор в Японския институт за международни отношения в Токио. Има над 350 научни публикации, от които над 20 самостоятелни и колективни монографии. От 1992 до 2006 г. ръководи научен колектив, който публикува ежегодно аналитично-прогнозни изследвания в поредицата „Икономиката на България”, а след 2002 г. - „Икономиката на България и Европейският съюз”.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ