ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Публичната дипломация на Русия: балканското направление

Автор: Мирослав Младенович, Елена Понамарьова дата: 29/06/2016 (Брой 3 2016г.) от 51 до 62 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Двамата учени, професори от Сърбия и Русия говорят за публичната дипломация като една от действените практики на външната политика, която заема все по трайни позиции в условията на глобалните трансформации в света. Днес, под влияние на технологичните промени както вътрешната, така и външната политика стават публични, представлявайки „нов жанр в реализирането на властта в период на глобалната информатизация”. Публичната дипломация не бива да се разбира като напълно независима, отделна от държавата сфера на дейност – всяко правителство има интерес да се създава благоприятен имидж на страната, който да позволява да бъдат решавани много икономически и геополитически задачи. За Русия Балканите бяха и остават специална геополитическа и геоикономическа зона. Нарастващата конкуренция в политическата, икономическата и информационната сфера изисква Русия да положи сериозни усилия за запазване на своето влияние в региона.

За автора

Проф. д.пол.н. Мирослав Младенович е преподавател в катедрата по хуманитарни науки на факултет „Сигурност” към Белградския университет, Република Сърбия.

Проф. д.пол.н. Елена Понамарьова е преподавател в катедрата по сравнителна политология съм МГИМО (У) на Министерството на външните работи на Русия.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ