ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Възможности за регионалното развитие на България по направлението север-юг.

Автор: Доц. д-р Камен Петров дата: 07/09/2016 (Брой 4 2016г.) от 91 до 102 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се разглеждат въпросите на пространственото развитие в Югоизточна Европа през призмата на регионалното развитие и вграждането на българската територия в регионалните икономически процеси. Последователно е представена визията за пространственото развитие на нашият регион и проблемите свързани с неговото балканизиране и налагане на нови подходи свързани с извеждането на понятието Югоизточна Европа. Разгледани са пространствените процеси в направлението север-юг по райони за планиране като се извеждат онези важни постулати на социално-икономическо развитие на националната територия, които подпомагат нейната регионална интеграция с другите държави от региона и могат да поставят външнополитическите отношение на нова и по-прагматична основа. Предложените проекти имат смисъл и виждане тогава, когато регионалното развитие отново е прието за същински национален приоритет.

За автора

Преподава в УНСС, катедра „Регионално развитие“ на факултет „Управление и администрация“; специалист по проблемите на геоикономиката и регионалното развитие. Автор на редица публикации и по проблемите на геополитиката, политилогията и международните отношения. 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ