ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Трансграничният тероризъм – глобална опасност

Автор: Проф. д.ю.н. Орлин Борисов дата: 28/11/2016 (Брой 5-6 2016г.) от 89 до 102 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Проф. Борисов анализира трансграничният тероризъм – неделима част от развитието на съвременните международни отношения, очертаващ се като един от глобалните съвременни фактори, нарушаващи международния мир и сигурност. Той посочва целите на трансграничния тероризъм и разликите между него и националния тероризъм. В публичното пространство се признава, че международния мир и сигурност са нарушени от воденето на нова световна асиметрична, психологическа, тайна, непредвидима война. Според съвременното международно право „тероризмът“ се причислява към престъпленията (насилието) с международен елемент, които са с висока степен на обществена опасност. Голям недостатък на приетите и действащи универсални международни актове е, че нито един от тях не съдържа определение на понятията „тероризъм“ и „трансграничен тероризъм“. Голяма част от приетите от отделни учени и научни организации дефиниции не са всеобхватни и не съдържат всички елементи, за да може определението да обхваща изцяло това насилствено явление. Авторът разграничава трансграничния тероризъм на традиционен и постмодерен. Той посочва необходимостта под егидата на Общото събрание на ООН да бъдат  приети ефективни мерки за борба с трансграничния тероризъм.

За автора

Професор по международно право в Софийския университет „ Св. Климент Охридски“. Преподава международноправна защита на правата на човека; дипломатическо и консулско право; международно договорно право; международно морско право; междуправителствени и международни неправителствени организации; право на ЕС и други. Има 15 самостоятелни и 5 колективни труда по тези теми, както и около 100 научни и научно популярни статии). Предстои публикуването на монографията „Трансграничният тероризъм в глобалния свят“.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ