ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Хуманитарната интервенция в контекста на правата на човека: аспекти на теорията и практиката

Автор: Михаела Александрова дата: 28/11/2016 (Брой 5-6 2016г.) от 125 до 140 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

След края на Студената война и разпада на Източния блок международните отношения се развиват в рамките на нов тип система, която предполага и налага трансформацията на значението на ключови понятия като суверенитет, права на човека, интервенция. Настоящото изследване представя аналитичен модел (АМ), който да обясни връзката между интересите и мотивите за предприемане на дадена хуманитарна интервенция и това как въпросните интереси и мотиви се отразяват върху състоянието на правата на човека в интервенираната страна. В изграждането на модела са вградени въпросите: какви са причините за предприемане на хуманитарна интервенция; в каква степен проблемът за правата на човека се явява централен мотив за предприемане и осъществяване на акт на хуманитарна интервенция; защо има случаи, в които осъществяването на хуманитарна интервенция, която официално цели подобряване на правата на човека, в крайна сметка води до влошаване на въпросните права? Моделът се прилага към конкретен случай на интервенция – този в Ирак от  2003 година.

За автора

Магистър по международни отношения: международна публична администрация в катедра „Международни отношения“ на Университета за национално и световно стопанство; редовен докторант към същата катедра. Проблематиката, по която работи в своето дисертационно изследване е свързана с проучване ролята на социално-психологическите фактори във външнополитическото поведение на държавите. Към научните є интереси спадат: международни спорове и конфликти; теория на международните отношения; външнополитически анализ и прогнозиране.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ