ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Регионализмът в съвременната световна икономика

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов дата: 28/11/2016 (Брой 5-6 2016г.) от 157 до 178 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е посветена на една съществена закономерност в институционалната уредба на съвременните търговско-икономически отношения – икономическия регионализъм. Идентифицират се факторите за възхода на икономическия регионализъм през последните 2-3 десетилетия. Характеризира се структурата на РТС по вид и типология на страните-партньори. Интерпретират се двете фази в развитието на икономическия регионализъм след Втората световна война и се изясняват съществените качествени различия между тях. Представени са икономическите, политическите и геополитическите мотиви за подписването на РТС. Съвсем накратко е изложена дискусията относно съотношението на многостранния търговски режим и икономическия регионализъм. Представена е в критичен план практиката на регулиране на РТС в рамките на многостранния търговски режим. Защитава се гледната точка за по-нататъшна експанзия на икономическия регионализъм в предвидимо бъдеще и се разкриват факторите за това развитие. Според автора, в предвидимо бъдеще международните търговско-икономически връзки, както и до сега, ще се регулират на две институционални равнища.

За автора

Преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на факултета „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство.
.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ