ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Съвременни турски тълкувания на Ангорския договор и турският хегемонистичен национализъм в българо-турските отношения

Автор: Емилия-Боряна Славкова дата: 28/11/2016 (Брой 5-6 2016г.) от 187 до 224 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Ръководната  идеология на управляващите Турската република кемалисти, които сключват на 18 октомври 1925 г. с Царство България Договор за приятелство между България и Турция, наречен още Ангорски, е кемалисткият национализъм, известен като кемализъм или ататюркизъм. На практика кемалистите най-категорично и последователно действат против самоопределението на нетурските национални групи.
Стратегическата цел на кемалистката турска страна е осъществяване стремежа за обособяване и формулиране на турско  национално  малцинство в България. От арсенала от средства е изключена откритата агресия, изцяло характерна за младотурците. Ясна приемственост между младотурците и кемалистите се наблюдава  в подхода на последните към проблема за съдбата на Източна и Западна /Беломорска/ Тракия. Турската държава и власт си присвояват правото на покровителство на мюсюлманските и тюркоезични български граждани и тълкуват твърде превратно малцинствените клаузи в Ньойския и в Лозанския мирни договори след Първата световна война, както и в Договора за приятелство между България и Турция /Ангорския договор/. Би трябвало българската страна да отмени като обективно неприложим този Договор и да постави  задача пред българската дипломация да преговаря за сключване на договор, отразяващ историческата истина и интересите на избитите, прогонени от родната им стряха и земя и ограбени тракийски бежанци и техните потомци.

За автора

Турколог и балканист-международник, работи за патриотичното развитие на Съюза на Тракийските дружества в България.  Автор на редица научни изследвания по въпросите на съвременното икономическо и политическо развитие на Турция, малцинствените проблеми в турската политика, международните отношения на Балканите  и други.

 

 

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ