ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2016
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 28.11
БРОЙ СТРАНИЦИ 228
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Превърна ли се разширяването на ЕС в ЮИЕ в инерционна величина?

Автор: Д-р Боби Бобев

Посланик Боби Бобев от Института по балканистика с Център по тракология на БАН, отбелязва, че след края на Студената война, в нововъзникналата геополитическа обстановка, Балканите са в центъра на вниманието. Регионът получи ново наименование в международен план, наложен бе терминът Югоизточна Европа. Тъй като, според д-р Бобев, основният акцент на дебата е насочен към процеса...

Първата половина на ХХI век: ислямско предизвикателство

Автор: Роберт Енгибарян

Директорът на Международния институт по мениджмънт и преподавател в MГИМО отбелязва, че разединяването на света по религиозен признак, незабелязано възвърна своята важна роля в междуличностните и междудържавните отношения, поради растежа на радикалния ислям и на неговата непримиримост към другите цивилизации, особено към юдео-християнската. Радикалният ислям се опитва да...

„Ислямска държава” (ИДИЛ) – генезис, идеология, фанатизъм

Автор: Проф. д.ик.н. Владимир Чуков

Университетският преподавател, арабистът проф. Чуков отбелязва, че идеологически ИДИЛ е зачената от ислямистките мисловни парадигми на центъра на арабизма – Египет. Родината на най-старата ислямистка партия в света –  „Мюсюлмански братя” създава идейни кръгове, генерира множество религиозно подобни матрици на насилието, намиращи последователи и симпатизанти...

Трансграничният тероризъм – глобална опасност

Автор: Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

Проф. Борисов анализира трансграничният тероризъм – неделима част от развитието на съвременните международни отношения, очертаващ се като един от глобалните съвременни фактори, нарушаващи международния мир и сигурност. Той посочва целите на трансграничния тероризъм и разликите между него и националния тероризъм. В публичното пространство се признава, че международния...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ