ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2017
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.05
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Криптокрацията като форма на държавно управление

Автор: Проф. д.ик.н. Йордан Начев

В статията се обръща внимание на засиленото преразпределяне на традиционните държавни функции в областта на икономиката, науката и техниката днес от правителството към транснационалния бизнес и международния финансов капитал. Този процес следва да се възприема като обективен и закономерен в англосаксонския регион и най-вече в САЩ. От направеният анализ на автора следва...

(Не)разрешимият конфликт в Близкия Изток: казусът Йемен

Автор: Илиана Панайотова

Конфликтът в Йемен може да бъде определен като пулсиращ, т.е. затихва и се активизира в контекста на цялостната регионална динамика и остава някак извън вниманието на значимите глобални фактори и публичното пространство.  В рамките на настоящото изложение се търси отговорът именно на тези въпроси, за да се обоснови разбирането на автора, че разрешаването на конфликта е...

Съвременното понятие за суверенитета и класическите му характеристики според Жан Боден

Автор: Д-р Васил Георгиев

Суверенитетът днес все още е „носещата конструкция” на международния ред, доколкото формира както структурата на държавите, така и принципите на тяхното взаимодействие. Този международен ред е наричан също така Вестфалска система на международните отношения, на името на Вестфалския мир и договорите от Мюнстер и Оснабрюк, сключени през 1648 година, утвърждаващи правото на...

Българското председателство на Съвета на ЕС – предизвикателството на възможностите

Автор: Деница Златева

Зам. министър-председателят в служебното правителство Деница Златева говори за подготовка на България за предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 година. Успехът на Българското председателство зависи до голяма степен от начина, по който успеем да реагираме на предизвикателствата и възможностите – дали ще съумеем да...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ