ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2017
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 216
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Ще се превърнат ли Западните Балкани в стратегически приоритет на ЕС?

Автор: Георги Димитров

Днес се наблюдават три основни кризисни ситуации за ЕС: финансово-икономическата криза, предизвикала и институционални сътресения; мигрантският наплив от ислямския свят; конфликтът в Украйна, то и трите „влизат“ в Европа през Балканите.  Балканите отново е буфер между външния кризисен потенциал и сърцевината на Европа. Ако идеята за „Европа без граници“ започва...

Новите стратегически заплахи за сигурността – тенденции, последствия и изводи

Автор: Симеон Николов

Директорът на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения Симеон Николов подчертава, че глобализацията оказва влияние върху протичащите процеси в света, разместване на геополитическите пластове, интереси и кризи, поставящи под въпрос един изчерпал се вече досегашен модел. Това развитие и размива границата между външна и вътрешна сигурност....

Новото „време разделно” и съдбата на българския ГеоКод

Автор: Проф. д-р Георги Маринов

В студията се разглеждат важни аспекти на теорията за ГеоКода, неговата решаваща роля за развитието на обществените субекти, включително и субекта България. Анализират се най-важните елементи на кодирането на един субект и моделирането на неговите основополагащи кодекси. Проследяват се съществени вътрешни и външни фактори, които в нашето съвремие и в исторически аспект...

Предложение за Национална доктрина на България (основни положения)

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Предлаганата Национална доктрина на България (основни положения) не е преразказ на историята на нашия народ и държава, нито е научен труд с обяснения на подходи и категории на изследване на тази история и на нейната философия. Той не е обект за дискусии от един или друг характер. Това е предложение за политически документ, опиращ се на фундаменталните принципи и ценности на...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ