ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2017
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 216
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Брюксел, 15 ноември 2017 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

В настоящия доклад по Механизма за сътрудничество и проверка се представя напредъкът, който е постигнат в България след отправянето на препоръките в доклада от януари 2017 година. Както и в предишните години, той е резултат от внимателен процес на анализ от страна на Комисията, който се основава на тясното сътрудничество с българските институции, както и на информацията,...

Препоръка на Съвета относно националната програма за реформи на България за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2017 година (Брюксел, 12 юни 2017 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

Становище на Европейският съвет относно националната програма за реформи на Българияизготвено на базата на различни доклади и заключения. Анализът на Комисията ѝ дава основание да заключи, че в България са налице прекомерни макроикономически дисбаланси. По-специално, в България продължават да се наблюдават дисбаланси, свързани с оставащите слабости във финансовия сектор и...

Закон за противодействие на тероризма (27 декември 2016 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

Законът урежда противодействието на тероризма, което е всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване и децентрализирано изпълнение при постоянна и ефективна координация между държавни и местни органи и структури с цел: защита на правата на гражданите, юридическите лица, държавата и обществото от тероризъм; превенция...

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

Стратегията отразява волята и вижданията на българското правителство за политики за противодействие на радикализацията и тероризма, с по-силен фокус върху превенцията, без да се подценява значимостта и ролята на реактивните мерки. Документът обединява действащите към момента стратегически и концептуални документи в тази сфера. Стратегията за противодействие на...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ