ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Съвременното положение в Турция след референдума

Автор: Петър Воденски дата: 02/03/2018 (Брой 1 2018г.) от 19 до 26 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Текстът е разработен за участие в конференцията „Балканите след референдума в Турция, рисковете от политиката на неоосманизъм и ислямизация и следствията за България и тракийските българи“, посветена на 120-годишнина на организираното Тракийско движение в България.

Авторът разглежда вътрешното положение и външната политика на Турция след референдума от април 2017 г. за промени в Конституцията с цел преминаване на страната към президентска форма на управление, като са анализирани предизвикателствата пред управлението – кюрдският проблем, прегрупирането на опозицията, проблемите на Анкара в отношенията с редица страни в Западна Европа и с ЕС като цяло, намесата на Турция във вътрешните работи на редица страни в ЕС чрез влияние сред тюркските и мюсюлмански общности, използвано за целите на турската политика, включително в отношенията с България.

 

The current situation in Turkey after the referendum

Petar Vodenski
Consul General of the Republic of Bulgaria to Istanbul (1990-91), Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to the Republic of Turkey (1991-92), to the Republic of Moldova (1995-2001) and to the Republic of Cyprus (2005-2009).

This text was presented at the Conference “Balkans after the referendum in Turkey, risks emerging from Neoosmanism and Islamization policy and consequences for Bulgaria and the Thrace-Bulgarians”, dedicated to the 120-Anniversary of the Organized Thrace-movement in Bulgaria.

The author examines internal situation and foreign policy of Turkey after Constitution amendments  referendum (April 2017) introducing a presidential form of rule. Analyzed are the challenges faced by the Government, and namely the Kurdish problem, the regrouping of the opposition, Ankara problems in relations with a number of countries in Western Europe and with EU as a whole, interference of Turkey, used for the purposes of its policy, in internal affairs of a number of EU-countries, including Bulgaria, by exerting influence among their Turkish and Muslim communities.

 

За автора

Генерален консул на Република България в Истанбул (1990-91), посланик на Република България в Република Турция (1991-92), Република Молдова (1995-2001) и Република Кипър (2005-2009).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ