ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Българо-турските отношения: Еднопосочно ли е движението?

Автор: Любомир Кючуков дата: 02/03/2018 (Брой 1 2018г.) от 27 до 32 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията анализира външнополитическите стремежи на Турция в регионален и глобален план, ролята ѝ в Близкия изток, отношенията с ЕС през призмата на бежанската криза и европейската сигурност. Отбелязват се новите тенденции в турската външна политика и опитите за износ на държавен турски национализъм чрез турските общности в Европа. В анализа на българо-турските отношения се подчертава, че през последните години те се характеризират със загуба на традиционните баланси,  доминирани са изцяло от бежанския проблем и са сведени само до най-високо политическо ниво. България би следвало да разшири проблематиката в двустранния диалог, като върне дипломацията и професионалната експертиза в него. От ключово значение е ясно да се разграничат двете плоскости на съприкосновение – държава-държава и държава-общество: развитието на позитивни и многопластови междудържавни двустранни отношения и сътрудничество, но недопускане на директна намеса и влияние на държавата Турция върху вътрешните процеси в България на ниво етнос и религия.

 

Bulgarian-Turkish Relations: Is the Road One-Way?

Lyubomir Kyuchukov
Director of the Economics and International Relations Institute. Former Deputy Foreign Minister and ambassador to London.

The article analyzes the foreign policy aspirations of Turkey in regional and global aspect, its role in the Middle East, its relations with the EU with regard to the refugee crisis and the European security. New tendencies in Turkish foreign policy and its attempt to export Turkish state nationalism to Europe, making use of the Turkish ethnic communities there, are also identified. The analyses of Bulgarian-Turkish relations in recent years stresses upon the disappearance of traditional balances, which are entirely dominated by the refugee crisis and reduced only to high-level political contacts. Bulgaria should try to diversify the scope of bi-lateral dialogue, re-introducing diplomacy and professional expertise in it. Distinguishing between the two contact areas – state-to-state and state-to-society – will be of crucial importance: Bulgaria should aim at developing positive and diverse relations and co-operation between the two states, but it should not allow a direct influence and interference by the Turkish state into Bulgarian domestic political life on the level of ethnicity or religion.

 

За автора

Директор на Института за икономика и международни отношения (ИИМО), дипломат, бивш заместник-министър на външните работи и посланик на България в Лондон.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ