ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Промените в Турция и отражението им върху членството ѝ в НАТО, въоръжените сили и активността на разузнавателните служби

Автор: Симеон Николов дата: 02/03/2018 (Брой 1 2018г.) от 33 до 42 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящият доклад е изнесен на конференция на тема „Балканите след референдума в Турция, рисковете от политиката на неосоманизъм и ислямизация и следствията за България и тракийските българи”, проведена в УНСС, София. В началото са разгледани въпросите за ислямизацията и отражението на опита за преврат от юли 2016 г. върху турската армия.Обяснени са причините за възникналото недоверие между страни-членки на НАТО и Турция. Основно място заема въпросът, защо Турция ще остане член на НАТО в бъдеще. Периодът след опита за преврат е белязан не само с репресии в страната, но и с безпрецедентно активизиране на турските разузнавателни служби в Европа и в съседни на Турция страни. На тази основа се правят шест основни изводи.

 

Changes in Turkey and their impact on NATO membership, armed forces and intelligence service activity

Simeon Nikolov
Director of the Center for Strategic Studies in Security and International Relations, former Deputy Minister of Defense and Diplomat.

This report was presented at a conference on "Balkans after the Referendum in Turkey, the Risks of Neo-Ottomanism and Islamization Policy and Consequences for Bulgaria and Thracian Bulgarians", held in UNWE, Sofia.

Issues of Islamization and impact of the attempted coup of July 2016 on the Turkish army were dealt with initially. Reasons for the mistrust between NATO members and Turkey were explained next. The key issue here is why Turkey will remain a member of NATO in the future.
The period after the coup attempt was marked not only by reprisals in the country but also by an unprecedented activation of Turkish intelligence services in Europe and neighboring countries of Turkey. On this basis, six main conclusions are drawn.
 

За автора

Директор на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения. Дългогодишен дипломат, главен експерт в администрацията на президента, заместник министър на отбраната, член на Управителния съвет на Българско дипломатическо дружество и главен редактор на издание за анализи.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ