ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Меката сила на Турция на Балканите и в България

Автор: Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов дата: 02/03/2018 (Брой 1 2018г.) от 43 до 68 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Целта на статията е да се изследва меката сила на Турция на Балканите и в България. В началото се прави кратък анализ на променящата се геополитическа роля и различни измерения  на твърда сила на Турция. След това се  разглеждат различните проявления на нейната мека сила в България и на Балканите в контекста на отслабването на Запада и разгръщаща се мултиполярна битка, в която Турция се превръща в самостоятелен играч. Показва се ролята на оновните институции за мека сила. Анализирани са проявленията и значението на няколко основни инструмента за мека сила – демографията, киното, турските културни центрове, турският език, исляма, училищата и университетите, НПО-тата, пренаписването на историята, създаването и подкрепата на протурски и проислямски партии, дигиталните мрежи. Накрая са показаните резултатите от въздействието на меката сила на Турция.  

 

The Soft Power of Turkey in the Balkans and Bulgaria

Vassil Pordanov
The author is professor, DSc, Director of the Thracian Scientific Institute

The purpose of this article is to study the soft power of Turkey in the Balkans and Bulgaria. At the beginning a short analysis is made of the changing geopolitical role and different dimensions of the hard force of Turkey. Then the various aspects of its soft power are analyzed in the context of the weakening of the West and unfolding multipolar  battle making Turkey a single player. The role of the main institutions of soft power is revealed. The role of several important instruments of soft power is studied – demography, cinema, Turkish cultural centers, Turkish language, Islam, schools, universities, NGOs, rewriting of the history, Turkish-backed and pro-Islamic parties, digital networks. At the end impact results of the soft power of Turkey in Bulgaria are shown.

За автора

Директор на Тракийския научен институт. Преподавател в Университета за национално и световно стопанство.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ