ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Някои имуществени, социални и хуманитарни проблеми в отношенията между Турция и България след 1989 година

Автор: Доц. д-р Боряна Бужашка дата: 02/03/2018 (Брой 1 2018г.) от 69 до 80 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

След 1989 г. откритите въпроси между България и Турция са определени от Договора за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност от 6 май 1992 г. Те са поставени в един пакет – имуществени, социални, хуманитарни и опазване и възстановяване на обекти, представляващи културно-историческо наследство на територията на двете страни. Имуществените въпроси са свързани с претенциите на България за обезщетяване движимото и недвижимото имущество главно на източнотракийските бежанци за периода 1908 до 1945 г. Социалните въпроси се отнасят до социалното осигуряване на граждани от двете страни, а хуманитарните – до събиране на разделени семейства. В този пакет неизменно присъства и въпросът за възстановяване на собствеността на екзархийските имоти в Турция.

 

Some property, social and humanitarian problems in the turkish-bulgarian relationships after 1989

Boryana Buzhashka
Associate Professor, Doctor in History Science. Professor at the University of Library Studies and Informational Technologies.

After 1989 the open questions between Bulgaria and Turkey are determined by the Agreement of Friendship, Good-neighborliness, Cooperation and Security from 6th of May 1992. They are gathered in a packet - property, social, humanitarian problems and conservation and restoration of sites representing the cultural-historical heritage of both countries. The property questions are connected to the pretences of Bulgaria for compensation of movable and immovable property mainly for the East Thracian refugees for the period 1908 to 1945.

The social questions are connected to the social insurance of citizens of both countries and the humanitarian – to the reunion of separated families.

In this packet there is always the presence of the question for the recovery of the Exarchate properties in Turkey.

За автора

Доцент, доктор по история. Преподавател в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ