ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Новият европейски национализъм – години на демагогия

Автор: Ас. д-р Ивайла Стоева дата: 23/04/2018 (Брой 2 2018г.) от 63 до 72 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Възходът на крайно десните/радикални политически партии в Европа е показателен за появата на нова политика – нативистична, протекционистична,  обляна в културна носталгия; свят на „пост-истина”, в които демагогията и популизмът се използват за зараждане на доверие и легитимност. Новият европейски национализъм се характеризира с нови подходи на отричане, конструирани върху ислямофобия и евроскептицизъм. За тази цел политическите партии използват три демагогски реторични категории: търсене на изкупителна жертва, възбуждане и капитализиране на ресентименти и параноя и конструиране на авторитет.

 

New european nationalism – years of demagogy

Аss. prof. Ivayla Stoeva, PhD
Assistant Professor at the Department of Political Science at the University of National and World Economy. He holds a Bachelor's degree in International Relations (2002), Master's Degree in Law (2007) and European Integration (2006) and PhD in Political Science (2016). In 2017 she specialized in Inter University Center, Croatia under the "Divided Societies" program.

The rise of far right/radical political parties in Europe is indicative of the emergence of new politics – nativist, protectionist, vested with cultural nostalgia; a world often defined as a world of “post-trust” in which demagogy and populism are used as key arouse popular trust and legitimacy. The new European nationalist is colored with new approaches of negation, using Islamophobia and Euroscepticism. By doing so these political parties employ three rhetoric categories: scapegoating, arousing and capitalizing resentments and paranoia and constructing authority.

За автора

Асистент в катедра „Политология” на УНСС. Притежава бакалавърска степен по „Международни отношения” (2002), магистърски степени по „Право” (2007) и „Европейска интеграция” (2006) и докторска степен по „Политология” (2016). През 2017 г. специализира в Inter University Centre, Хърватия по програма “Divided Societies”.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ