ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Радикалният ислям като фактор в контекста на заплахата от международен тероризъм

Автор: Д-р Иво Цеков дата: 23/04/2018 (Брой 2 2018г.) от 73 до 84 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В днешната глобализираща се среда проблемите на сигурността са така преплетени, че реално не можем да говорим за първостепенност на едни или други заплахи. Сложността на международния тероризъм, пропит със заряда на ислямския радикализъм, неговата асиметричност и комплексност на измеренията са достатъчни, за да бъде мислен като универсална заплаха за сигурността в международните отношения. Той прониква във всички нива и сфери на обществения живот; проявява се във физическото, но и в киберпространството като обезсърчава дори водещи сили като САЩ и Русия и поставя на изпитание целия Европейски съюз. Борбата с тероризма изисква задълбочено проучване и анализиране, както и международно сътрудничество по въпроса.

 

Radical Islam as a Factor in the Context of International Terrorism Threat

Ivo Tsekov
Assistant Professor at the Department of International Law and International Relations, Faculty of Law, Sofia University “St. KlimentOhridsky”. Holds BA and MA degree in International Relations, MA degree in International Security and PhD degree from the same Department. 

In today's globalizing environment, security issues are so spend in a way that we can't actually speak of separate threat order. The complexity of international terrorism, fueled by the Islamic radicalism, its asymmetric nature and multidimensional structure are reasons to think of it as an universal threat for the security of international relations. It permeates all levels and spheres of society; manifests itself both in the physical and in cyberspace discouraging even major powers such as the US and Russia, and challenges the whole European Union. The fight against terrorism requires a deep understanding and analysis as well as pronounced international cooperation on the topic.

За автора

Главен асистент в Катедра по международно право и международни отношения към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър и магистър по международни отношения, магистър по международна сигурност и доктор по международно право и международни отношения от същия факултет.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ