ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Международноправна дилема в контекста на Jus ad Bellum и Jus in Bello, приложими в киберпространството

Автор: Венета Йосифова дата: 23/04/2018 (Брой 2 2018г.) от 85 до 94 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящата статия има за цел да анализира основните изводи, до които различни екипи от международни учени и експерти, достигат при изследването на международните правила, приложими при противопоставянето в киберпространството. То е нов, пети домейн за противопоставяне, редом със сухоземното, морското, въздушното и космическото пространства. Анализът е направен в контекста на това при какви обстоятелства може да започне война (Jus ad Bellum) и как тя се провежда (Jus in Bello). Представени са и са обобщени двете основни направления при тълкуването на въпроса за използването на сила при въоръжено нападение в киберпространството.

The International Legal Dilemma in the Context of Jus ad Bellum and Jus in Bello, Applicable to the Cyberspace Domain

Veneta Yosifova
The author holds a Master's degree in International Relations from the University of Sofia „St. Kliment Ohridski“ and Master's degree in Informatics from the same University. Currently she works in National Laboratory of Computer Virology at the Bulgarian Academy of Scientists. 

The purpose of this article is to analyze main conclusions reached by various teams of international scientists and experts in field of International public law and international rules applicable to the new cyberspace area. The cyberspace is the fifth domain of warfare alongside land, air, sea and outer space. The analysis is made in the context of  Jus ad Bellum and  Jus in Bello. The first one refers to conditions under which states may resort to war or to the use of armed force. The second one regulates the behavior of the parties involved in an armed conflict. The article presents and summarizes the two main viewpoints of the problem when and how it’s possible to use force in the cyberspace area.

За автора

Магистър по Международни отношения - „Международна сигурност“ от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по Информатика - „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи“ от Факултета по математика и информатика. Понастоящем работи в Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ