ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2018
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Шеста годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед” на тема “Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета?” (УНСС, 20 април 2018 г.)

Автор: Дискусия

Университетът за национално и световно стопанство, Институтът за икономика и международни отношения, Българскотодипломатическо дружество, Националната асоциация за международни отношения, с медийното съдействие на списание „Международни отношения” организираха шеста ежегодна конференция „БАЛКАНИТЕ В XXI ВЕК – БЪЛГАРСКИЯТ ПОГЛЕД”на тема “Българското...

Албанският фактор – ускорител или препятствие за интеграцията на Западните Балкани?

Автор: Д-р Боби Бобев

Посланик Боби Бобев отбелязва, че екстремното поведение в Западните Балкани, разпалването на стари вражди или етническо и религиозно противопоставяне не може да не е опасно. Регионът е част от Европа и във връзка с това страхът ѝ от, и за Западните Балкани, е наличен и обясним. Алтернативата е стабилно развитие на държавите и обществата, покриване на нужните критерии и...

Западните Балкани – шест причини за засилен ангажимент на Европейския съюз

Автор: Косьо Китипов

Посланик Косьо Китипов разглежда шест причинно-следствени връзки за засиления интерес към Западните Балкани от страна на Европейския съюз и българското правителство. Необходимо е изработването и методичното поддържане и следване на стратегическа външнополитическа линия до постигането на ясно заявена цел. В този смисъл българската общественост трябва да упражнява натиск...

Невъзможната интеграция на Западните Балкани в Европейския съюз

Автор: Гергана Тошева

Перспективата за интеграцията на държавите от Западните Балкани в Европейския съюз (ЕС) се превърна в основна новина през февруари 2018 г., след публикуването на комюнике на Европейската комисия (ЕК) по този въпрос. Целта на настоящата разработка е да провери дали съществуват основания за противоположното становище – за невъзможната интеграция на региона. В подкрепа на тази...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ