ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Културното наследство като дипломатически инструмент и форма на международно общуване

Автор: Петя Илиева дата: 23/04/2018 (Брой 2 2018г.) от 95 до 108 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Целта на статията е да се направи кратък исторически преглед на възникването на дипломацията. Да се обърне внимание на силата и значението на културната дипломация. Да се покажат българските фолклорни мотиви като подходящ инструмент за международни мостове.

Фокусира се на няколко основни точки:  Културната дипломация или културата като мека сила, Цел на културната дипломация, Връзка на културната дипломация с националната сигурност; Инструменти на културната дипломация, Изложения, Културен обмен; Възможни усложнения в културната дейност, Какво представлява културната дипломация, Културна дипломация - форма на международно общуване; Българския фолклор като вид културна дипломация

 

Cultural heritage as a diplomatic instrument and as a form of international communication

Petya Ilieva

The author holds a Master's degree in Fine Arts and Aesthetics from Veliko Tarnovo University. She has extensive practical experience (from six continents) on exhibitions with Bulgarian folkmotives and their influence on different audiences. Currently she is a PhD student at New Bulgarian University with the subject "Bulgarian Art and Folklore as International Bridges and Cultural Diplomacy"

The purpose of this article is to make a brief historical review of the emergence on diplomacy, to draw attention to the power and importance of cultural diplomacy, to show the Bulgarian folklore motifs as an appropriate tool for international bridges.

The article focuses on several key points:  Cultural diplomacy or culture as a soft power; Purpose of cultural diplomacy; Relationship of cultural diplomacy with national security; Tools of Cultural Diplomacy; Exhibitions, Cultural exchange; Possible complications in cultural activity; What is Cultural Diplomacy; Cultural diplomacy - a form of international communication; Bulgarian folklore as a kind of cultural diplomacy.

За автора

Магистър по Изобразителни изкуства и Естетика от Великотърновския университет. С богат практически опит (от шест континента) по представяне на изложби с български фолклорни мотиви и влиянието им върху различна публика.
Понастоящем докторант в Нов български университет с темата ”Българското изкуство и фолклор като международни мостове и културна дипломация”

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ