ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Управлението на Тръмп и международните отношения: Светът на прага на деидеологизация?

Автор: Д-р Едуард Соловьов дата: 11/06/2018 (Брой 3 2018г.) от 21 до 34 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Доминирането на либералната парадигма в глобален мащаб постепенно се доближава до своя край – със завършването на „еднополюсния момент” в световната политика и формирането на полицентризма. Победата на Д.Тръмп на президентските избори с голяма вероятност ще даде тласък на ерозията на либералния идеологически консенсус в Западните страни. В резултат на това се създават предпоставки за дълготрайна деидеологизация на международните отношения и нарастване на политическия реализъм като интелектуална доминанта при взимането на решения в динамичната и твърде по-неопределена международна среда.

 

Trump's management and international relations: The world on the threshold of de-idealization?

Edward Soloviev
Head of Political Theory Department of the Institute of International Economics and International Relations at the Russian Academy of Sciences


The dominance of the liberal paradigm on a global scale is gradually coming to an end - with the completion of the "unipolar moment" in world politics and the formation of polycentrism. D. Trump's victory in the presidential election is likely to boost erosion of  liberal ideological consensus in Western countries. As a result, preconditions are created for a long-term de-idealization of international relations and an increase of  political realism as an intellectual dominant in decision-making in dynamic and more undefined international environment.

За автора

Завеждащ отдел по теория и политика в Института по международна икономика и международни отношения (ИМИМО) към Руската академия на науките; доктор по политология.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ