ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Черно море като източник на въоръжени конфликти или извор на синергия

Автор: Проф. д.пс.н. Илия Пеев дата: 11/06/2018 (Брой 3 2018г.) от 57 до 72 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В материала се изследва мястото на Черно море като свързващ мост между Изтока и Запада. Анализиран е произходът на имената на Черно море: то е гостоприемно за хората, които идват с мир при него (Понтос Еуксейнос, Понтос Евксинос, от гр. Pontos Euxeinos - Гостоприемно море) и враждебно се отнася към завоевателите (Понтос Аксейнос, от гр. Pontos Axeinos – Негостоприемно море).

Авторът разкрива съвременните геостратегически предизвикателства и ролята на Черно море като извор на синергия в зората на третото хилядолетие. Докладът съдържа конкретни практически направления за интеракция на черноморските държави в различни области: икономическа, транспортна, информационно-комуникационна, военна, политическа, културно-историческа, научно-образователна, технологична, екологическа и други.

Направените изводи могат да ползват академичните и индустриалните среди, енергетиците, икономистите, фирмите, търговците, политиците, държавниците, офицерите от Военноморските сили и Търговското корабоплаване и други.

 

The Black Sea as a source of armed conflicts or synergy

Prof. Iliya  Peev

Prof. Ph.D. of Psychological Sciences, Eng. Iliya Peev, Cap. I ranked Senior Lecturer at the Department of Social, Economic and Legal Sciences at the "Nikola Y. Vaptsarov" University of Veliko Tarnovo.

The importance of the Black Sea as a connecting bridge between the East and the West is being researched in the paper.  The origin of the Black Sea names is being analyzed: it is hospitable for people coming with peace to it (Pontos Euxeinos from town Pontos Euxeinos – Hospitable Sea) and hostile to the conquerors (Pontos Axeinos from town Pontos Axeinos – Inhospitable Sea).

The author reveals the contemporary geo-strategic challenges and the role of the Black Sea as a source of  synergy at the dawn of the third millennium. The paper contains concrete practical guidelines about interaction between the Black Sea region countries in different areas: economics, transport, information, communication, military, politics, culture, history, science, education, technologies, ecology, etc.

The conclusions made can be used by all professionals from different fields: industry, energetics, economics, commerce, private companies, politics, Naval forces and Merchant fleet officers, academic professionals, etc.

 

За автора

Проф. д.пс.н. инж. Илия Пеев, кап. I ранг о.р., преподавател в катедра “Социални, стопански и правни науки” към ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. Проф. Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ