ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Правото на убежище съгласно международноправната уредба на статута на бежанците

Автор: Д-р Пламен Георгиев дата: 11/06/2018 (Брой 3 2018г.) от 73 до 82 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Правото на убежище е признато за основно право на човека, чието упражняване почива, както на общите принципи, така и на специфични, въведени в международноправните източници, за да го гарантират. Понастоящем в теорията продължава да се поставя въпросът за неговия характер и по-специално този дали правото на убежище би могло да се определи като субективно право. Въпрос, който се явява от решаващо значение за предпоставките и реда за неговото упражняване.

 

The right to asylum under the international law regulation on refugee status

Plamen Georgiev

Ph. D. Student at the Department of International and Comparable Law of Law Faculty at the Plovdiv University “Paisii Hilendarski”. He holds a Master's Degree in Law (2004). Judge for more than 10 years, Chairman of Haskovo Regional Court.

The right to asylum is recognized as the fundamental right of the person whose exercise rests, both on the general principles and on the specific principles introduced in international law to guarantee it. At present, the theory continues to raise the question of its nature, and in particular whether the right to asylum could be defined as a subjective right. An issue that is crucial to the prerequisites and order of its exercise.

За автора

Доктор по право. През 2007 г. е назначен на длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково, а от 2011 г. е назначен и встъпил в длъжността „съдия“ в Районния съд. През 2017 г. е избран от Съдийската колегия на ВСС, след проведен конкурс за Административен ръководител – Председател на Районен съд – Хасково, която длъжност заема и към момента.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ