ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Геоикономически предизвикателства пред изграждането на инфраструктурен коридор №8 в Югоизточна Европа

Автор: Доц. д-р Камен Петров дата: 11/06/2018 (Брой 3 2018г.) от 83 до 92 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В настоящата статия се прави обзор и анализ на инфраструктурен коридор №8. Акцентира се върху неговата транспортна свързаност и възможност да повлияе върху социално-икономическото развитие на регионите през които премината. В статията се акцентира върху проблеми, които могат да се решат с неговото изграждане. Предлагат се няколко инициативи и подходи за решаването на чисто регионални проблеми на свързаността и социално-икономическото развитие на отделните области в България. В рамките на изложението се извеждат и основните трасета в Македония и Албания. Прави се опит за систематизиране на необходимостта от изграждането на транспортния коридор и неговата роля в рамките на целият регион.

 

Geo-economic challenges to the construction of an infrastructure Corridor №8 in Southeast Europe

Assoc. Prof.Kamen Petrov

Lecturer at the University of National and World Economy, Department of Regional Development, specialist in geo-economics and regional development, author of a number of publications and on geopolitics, politics and international relations.

This article reviews and analyses infrastructure corridor №8.The present report accentson its transport connectivity and an opportunity to influence on the social-economy development of the regions through which it passes. The present article accents on the problems that can be solved with its construction. Several initiatives and approaches to solve regional problems of connectivity and social-economic development of the different areas in Bulgaria are proposed.Within the exhibition there are coming out also the main routes in Macedonia and Albania. An attempt is made to systematize the need to build the transport corridor and its role within the whole region.

 

За автора

Преподавател в катедра „Регионално развитие“ на Факултет „Управление и администрация“ в Университета за национално и световно стопанство.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ