ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Демократизация на постсъветските политически режими: консервативен сценарий

Автор: Владимир Егоров, Владимир Щол дата: 05/11/2018 (Брой 4 2018г.) от 21 до 34 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Перспективата за общественото развитие на страните в постсъветското пространство продължава да бъде един от най-дискутираните проблеми сред световната експертна и научна общност.

След предположението на С.Хънтингтън за глобалния характер на демократичния преход, дискурсът на неговото развитие изцяло се измести в плоскостта на стратегията, насочена към възпроизвеждането в посткомунистическите страни на либерално-демократичния ред, „тестван от западния опит”.Стремежът западния социален опит да се утвърди в културната основа на потсъветското пространство доведе демократичния преход до задънена улица.

 

Democratization of post-Soviet political regimes: Conservative scenario
 

Vladimir Egorov, Vladimir Stoll
Vladimir Egorov is First Deputy Director of the Institute of CIS, Professor, Doctor of Historical Sciences, Doctor of Economic Sciences
Vladimir Stoll is editor-in-chief of the scientific-analytical journal Obozrevatel-Observer, professor, Ph.D. of Political Sciences


The social development outlook of the countries in post-Soviet space continues to be one of the most discussed issues among the world expert and scientific community.
Following S. Huntington's assumption of the global nature of the democratic transition, the discourse of his development has shifted to the level of the strategy aimed at reproducing the liberal-democratic order "tested by Western experience" in the post-communist countries. The striving for Western social efforts to establish itself in the cultural basis of the post-Soviet space has led the democratic transition to a dead end.
 

За автора

Владимир Егоров е първи заместник-директор на Института на страните от ОНД, професор, доктор на историческите науки, доктор на икономическите науки
Владимир Щол е главен редактор на научно-аналитичното списание „Oбозреватель-Observer”, професор, доктор на политическите науки

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ